ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/01/1982

הודעה על הרכב נציגות ועדת הכלכלה בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת העבודה והרווחה לעניין מספנות ישראל; חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 11), התשמ"א-1981; נהיגתם של עברייני סמים וחולי נפש עלולה להגביר את הסכנה לתאונות דרכים (הצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת נ. ארד)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים