ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/01/1982

הצעת חוק הטלגרף האלחוטי (הוראת שעה) התשמ"ב -1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים