ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/12/1981

הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעויות בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981; חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (תיקון), התשמ"ב-1981; חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים