ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/11/1981

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 11), התשמ"א - 1981; חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי, התשמ"ב - 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים