ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/11/1981

חוק מקרקעי ישראל (הקניית בעלות במבנים) התשמ"א -1981; חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) התשמ"א - 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים