ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/11/1981

סקירת שר האנרגיה מר יצחק ברמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים