ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/11/1981

כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (הסדר גידול) (תיקון), התשמ"א-1981; מועצת הלול- אגרה בעד מתן שירותים; תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשמ"א-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים