ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/11/1981

חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי, התשמ"א - 1981 (אושר בתיקונים); מצב הישוב בר-אילן עקב פעילות הבניה סביבו - (הקמת ועדת משנה לעניין זה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים