ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 05/10/1981

חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי. בקשר לאניה "אודליה"; עתיד הנכסים בפתיחת רפיח וימית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים