ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/09/1981

הצעה להעלאת גובה הפיצויים עבור אובדן או נזק של דברי דואר רשומים וחבילות הנשלחים לארץ (מכתב שר התקשורת מ-8/09/81); חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי. התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים