ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/06/1984

מסקנות ועדה משותפת לוועדת העלייה והקליטה ולוועדת החינוך והתרבות בנושא: הירידה הניכרת של בוגרי בתי- הספר להנדסאים בישראל"; מסקנות ועדה משותפת של ועדת העלייה והקליטה וועדת החוץ והבטחון בנושא: הנעדרים היהודים מארגנטינה; מסקנות ועדת העלייה והקליטה בנושא: איסור העסקת יורדים במוסדות ישראלים בחו"ל הצעה לסדר היום של חבר- הכנסת פ' גולדשטיין; מסקנות ועדת העלייה והקליטה בנושא: הסכנה הדמוגרפית לעם היהודי; מסקנות ועדת העלייה והקליטה בנושא: ריבוי רשויות בתחומי עליה, קליטה וירידה הצעה לסדר- היום של ח"כ ע' ברעם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים