ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 31/01/1984

המאבק להצלת יהדות אתיופיה, הצעה לסדר היום של חה"כ זייגרמן; הפסקת עבודתם של עולים חדשים בטלוויזיה הלימודית. הצעה לסדר היום של חבר הכנסת דב בן-מאיר; הצעה לסדר היום של חה"כ ר. אדרי בנושא: גביית תשלומים גבוהים להעלאת יהודים מארצות המצוקה; מסקנות הוועדה בהצעות לסדר היום שהועברו אליה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים