ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/01/1983

החינוך היהודי בגולה סקירתו של ד"ר תבין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים