ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/10/1982

תכניות חדשות להביא לעלית סטודנטים ולקליטתם בארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים