ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/07/1982

דיון בהסתדרויות הסטודנטים היהודים ברחבי העולם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים