ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/06/1981

אישור נוסח מתוקן של חוק מימון מפלגות (הוראת שעה), התשמ"א-1981; בג"צ בעניין השעייתו של חבר הכנסת פלאטו שרון; בקשת חבר הכנסת שפיק אסעד בדבר הצטרפותו לסיעת תל"מ; פניית שר הדתות, חבר הכנסת אהרן אבוחצירא להכיר בו ובחבר הכנסת בן ציון רובין בסיעה בשם תמ"י; שחרור חוקים מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים