ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/06/1981

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 7), התשמ"א - 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים