ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/06/1981

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 7), התשמ"א-1981; חוק מימון מפלגות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים