ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/06/1981

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 7), התשמ"א-1981; פניית חבר הכנסת אבוחצירא להכיר בו ובחבר הכנסת רובין כסיעה בשם תמ"י; פניית חבר הכנסת אסעד הצטרפותו לסיעת תל"מ; פניית חבר הכנסת שובל בדבר אי קבלת מימון לסיעת תל"ם; תיקון שם סיעת תל"ם - בקשת חבר הכנסת שובל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים