ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/05/1981

בקשת הממשלה להקדים את הדיון בהצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים ברשות פיתוח אמצעי לחימה), התשמ"א-1981; בקשת סיעת רפ"י בדבר התפלגות הסיעה והצטרפות חבר הכנסת משה דיין לסיעת "תנועה להתחדשות ממלכתית- תל"מ"; הצבעה על בקשת חברי הכנסת שחל ושריד להשעייתו של חבר הכנסת פלאטו-שרון על-פי סעיף 42(ב) לחוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 7); הצטרפות חבר הכנסת מרדכי אלגרבלי ל"סיעת שוויון בישראל -הפנתרים" ושינוי שם הסיעה; הרמת כוסית לחיים והשמעת ברכות עם סיום המושב החמישי של הכנסת התשיעי; הרמת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים