ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/05/1981

בקשת הממשלה להקדים את הדיון בחוקים דלקמן: 1. הצעת חוק הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת לפני הקריאה הראשונה את החוקים: 1. הצעת חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי, התשמ"א-1981; בקשת חברי הכנסת י. הורביץ וז. שובל לשינוי שם סיעתם; הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7), התשמ"א -1981; הקדמת הדיון בחוקים שיובאו מועדות הכנסת לקריאה שניה ושלישית; עבודת הועדות בפגרה; פניית חבר הכנסת ע. נוף בדבר בקשת רוב חברי הוועדה לקיום הצבעה בוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים