ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/05/1981

בקשת היועץ המשפטי לממשלה לנטילת חסינות משר הדתות, חה"כ א. אבו- חצירא, לגבי אשמות המתייחסות לקרן על שם אבוחצירא ז"ל (הצבעה); דיון בבקשת חברי הכנסת משה שחל ויוסי שריד להשעייתו של חבר הכנסת שמואל פלאטו שרון על פי סעיף 42(ב) לחוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 7)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים