ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/05/1981

בקשת היועץ המשפטי לממשלה לנטילת חסינות משר הדתות ; חה"כ א. אבוחצירא, לגבי אשמות המתייחסות לקרן על שם אבוחצירא ז"ל; ערעור על החלטת נשיאות הכנסת שלא לדון בהצעות דחופות; פניית חברי הכנסת משה שחל ויוסי שריד בדבר השעייתו של חבר הכנסת פלאטו-שרון על פי סעיף 42ב לחוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 7)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים