ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/05/1981

בקשת הממשלה להקדים את הדיון בהצעת חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה מס' 2), התשמ"א-1981; בקשת חבר הכנסת יוסף תמיר להכיר בו כסיעת יחיד בשם "הסיעה הירוקה"; פניית חבר הכנסת סעדיה מרציאנו בדבר מימון רטרואקטיבי לסיעתו; פניית חברי הכנסת הורביץ, שובל ומר ללקין לשנות את שם סיעתם רפ"י ל"תנועה להתחדשות ממלכתית - תל"מ"; קביעת הוועדה שתדון בחוק מורשת העדות, התשמ"א-1981; קביעת הוועדה שתדון בחוק שכר חברי הכנסת; קביעת מסגרת הדיון שיתקיים בעקבות הודעת הממשלה שתימסר היום בכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים