ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/03/1981

בקשת הממשלה להחליט על הקדמת הדיון בהצעת חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה), התשמ"א-1981, והצעת חוק אימוץ ילדים, התשמ"א -1981; בקשת יו"ר ועדת הכספים לקבוע כי ועדת הכספים תדון בהקשר לתקציב רק במספר מצומצם של משרדים; דחיית הדיון בבקשת היועץ המשפטי לממשלה ליטול חסינות משר הדתות, חבר הכנסת א. אבוחצירא; הסבר היועץ המשפטי לוועדה בעניין פסיקת בית המשפט העליון בעניינו של חה"כ ס. מרציאנו; הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 103-א-1 והשגות לתיקון סעיף 103 לתקנון (השגות לתיקון סעיף 70 - הדיון נדחה); כינוס ישיבות ועדות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים