ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/03/1981

ישיבות הוועדה בשבוע הבא; פניית יו"ר ועדת הכספים בדבר חריגה מגדר נושא חוק מס רכוש וקרן פיצויים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים