ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/03/1981

ביטוח רכב לחברי הכנסת; החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) הודעה בדבר זכות לשיחות טלפון; חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (תיקון מס' 3) התשמ"א - 1981; חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (תיקון מס' 3), התשמ"א-1981(המשך); חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 12), התשמ"א-1981; כינוס הכנסת לאחר פגרת הפסח; עקרונות בקשר לניגוד אינטרסים; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים: " ערעורו של חבר הכנסת טובי בנושא:

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים