ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/03/1981

הצאת ועדת המשנה לקביעת כללי אתיקה; פניית שר הדתות א. אבוחצירא לדחות את הדיון בהסרת חסינותו; פקודת הבנקאות (תיקון מס' 14) התשמ"א - 1981; קביעת הוועדה שתדון בהצעות חוק: 1. חוק בחירות לגופים ציבוריים (תיקון מס' 3) התשמ"א 1981; קביעת מסגרת הדיון בנושא "מימדי העלייה לישראל" - הצעה לסדר היום של חברי-הכנסת ע. ברעם ומ. שמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים