ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/03/1981

בקשת חבר הכנסת שמואל תמיר להעניק לו מעמד של חבר כנסת יחיד; הצעת יושב ראש הכנסת והסגנים שהכנסת התשיעית לא תשוב ותתכנס אחרי פגרת הפסח; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיה לסדר היום בנושאים הבאים 1. ערעורו של חבר הכנסת טובי בנושא: " השיבושים בלימודים בכל מערכת החינוך כתוצאה מנסיגת הממשלה מההסכם שהיא חתמה עם ארגוני המורים"; פניית חברת הכנסת תמר אשל בדבר שיפור עבודת הכנסת; קביעת מסגרת הדיון בהסתייגויות להצעת חוק התקציב ולחוק התקציב לשנת הכספים 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים