ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/03/1981

בקשת היועץ המשפטי לממשלה ליטול את החסינות משר הדתות חה"כ א. אבוחצירא; הוראת החיקוק שלפיהן מואשמים הנאשמים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים