ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/03/1981

בקשת חברת הכנסת ארבלי אלמוזלינו להקדים הדיון בהצעת חוק פרטית שלה לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון) עדכון מנקודות זיכוי וקצבה; הצעת יו"ר הכנסת והסגנים שהכנסת התשיעית לא תשוב ותתכנס אחרי פגרת הפסח; הקדמת הדיון בהצעות חוקים; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים: 1. ערעורו של חבר הכנסת בן מאיר בנושא: " גניבת ספרי תורה"; פירוק סיעת התנועה הדמוקרטית: בקשת חבר הכנסת הלוי להכיר בו כחבר כנסת יחיד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים