ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/03/1981

בחירת ועדת-משנה לדיון בתקציב הכנסת; בקשה לפגישה עם הורי אנשים שנעצרו בהפגנה; חוק שכר חברי הכנסת (תיקון) התש"ם-1980 הצעת חבר-ה כנסת ש. טולידאנו; קביעת הוועדה שתדון בחוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון) (הוספת סעיף 46א), התשמ"א 1981- של חבר הכנסת י. רום; קביעת הוועדה שתדון בחוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 6) התשמ"א-1981; קביעת מסגרת הדיון בנושא "הצורך בחיזוק ערכי הדמוקרטיה" - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ד. רוזוליו; קביעת מסגרת הדיון בנושא "עסקת נשק ונפט בין גרמניה לערב הסעודית"-הצעה לסדר-היום של

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים