ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/03/1981

חוק משכן הכנסת ורחבתו (תיקון מס' 2) התשמ"א -1981; חוק שכר חברי הכנסת (תיקון) התש"ם- 1981 של חבר הכנסת טולידאנו; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יושב ראש הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים: 1. ערעורו של חבר הכנסת חשאי בנושא: " החלטת מדינות ה-9 הגורם לסחף המדיני וחיזוק אש"ף באירופה"; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת רוזוליו בנושא: "הצורך להכיר במצפים בגליל"; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חברת הכנסת ארבלי אלמוזלינו בנושא: " הזמנת אוטובוסים מגר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים