ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/03/1981

פנייתו של חבר הכנסת מ. שחל בדבר אי קיום החלטת הוועדה בדבר ראשות הוועדה לעניין חוק בריאות ממלכתי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים