ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/02/1981

בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת העדרו מן הארץ; בקשת היועץ המשפטי לממשלה - מיום 13.02.81- לנטילת חסינותו של חבר הכנסת, שר הדתות אהרן אבוחצירא; הצעת חוק של חבר הכנסת טולידאנו לחוק שכר חברי הכנסת (תיקון), התש"ם -1980; הרכב הוועדה המיוחדת לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי; הרכב הוועדה לקביעת כללי אתיקה; נוהל תשלומי דו"חות על עבירות חניה של חברי הכנסת; ערעורו של חבר הכנסת כץ (עוז) על החלטת יושב-ראש הכנסת שלא לאפשר לו להניח הצעת חוק פרטית בדבר שוויון זכויות לזרמים ביהדות; פניית חברת-הכנסת ארבלי-אלמוז

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים