ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/02/1981

הקדמת הדיון בחוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים