ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/02/1981

בקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקציב לשנת 1981 והצעת הזמן לדיון; בקשת היועץ המשפטי לממשלה לנטילת חסינות משר הדתות, חבר הכנסת א. אבוחצירא; בקשת רביזיה של חבר הכנסת בן מאיר על החלטת הוועדה להעביר את הצעת חבר הכנסת א. מלמד בנושא "ההתנגדות של מנהל הבטוח הלאומי לפיקוח פרלמנטרי/הסיבות לכך". לוועדת העבודה והרווחה; קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק רשות ממלכתית להתיישבות ולהתנחלות, התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים