ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/02/1981

בקשה לרביזיה של חה"כ א. מלמד בעניין העברת הצעתו בנושא: "הפיקוח הפרלמנטרי על תקציבי הביטוח הלאומי " לוועדת העבודה והרווחה; בקשת היועץ המשפטי לממשלה מיום 13.02.81 לנטילת חסינות מחבר-הכנסת, שר הדתות א. אבוחצירא; דיווחו של היועץ המשפטי לוועדה, צ. ענבר על בג"ץ שהוגש נגד הוועדה בנושא המימון לסיעת הפנתרים; ערעורו של חה"כ צ'רלי ביטול על החלטת הוועדה מיום 03.12.80 בדבר אישור השם "שיוויון בישראל- הפנתרים " לסיעתו של חבר הכנסת סעדיה מרציאנו; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יושב ראש הכנסת והסגנים בדבר אי הכ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים