ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/02/1981

בקשת חה"כ עקיבא נוף שההצבעה על הצעת החוק שלו, חוק ביטוח בריאות ממלכתי תתקיים בכנסת בשבוע זה, לאחר ששר הבריאות ביקש בישיבת הכנסת ביום 26/01/81 לדחות את ההצעה; סיכום ועדת המשנה לדיון בתלונות בעניין תלונת חה"כ אמרי רון נגד חה"כ אורי אבנרי; ערעורו של חה"כ צ'רלי ביטון בדבר אישור השם "שוויון בישראל - הפנתרים" לסיעתו של חה"כ סעדיה מרציאנו; ערעורו של חה"כ עקיבא נוף על ההחלטה בדבר נוהל תשלומי דו"חות על עבירות תנועה; ערעורים של חברי הכנסת על החלטת היו"ר והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר היום; קביעת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים