ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/02/1981

הקדמת הדיון וקביעת מסגרת הדיון בהצעת התקציב מס' 3 לשנת הכספים 1980; כפילות הדיונים בוועדות הכנסת; נוהל תשלומי דו"חות על עבירות חניה של חברי הכנסת; קביעת הוועדה שתדון בחוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 22) (תיקון) התשמ"א -1981; שחרור חוקים מחובת הנחה מוקדמת על שולחה הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים