ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/02/1981

בחירת יושב ראש קבוע לוועדת הכנסת; בקשה לדיון חוזר בהחלטת הוועדה מיום 26.01.81 בדבר קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק שירות חיוני, התשמ"א-1980, של חברה הכנסת גאולה כהן; נוהל תשלומי דו"חות על עבירות חניה של חברי הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יושב ראש הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים": 1. ערעורו של חבר הכנסת טובי בנושא: "ההעלאה הנוספת במחירי המצרכים החיוניים "; קביעת מסגרת הדיון להצעה לסדר היום של חבר הכנסת שובל בנושא: " הצור בהגנה על המשק"; תלונת חבר הכנסת אמ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים