ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/01/1981

אישור נוסח החלטת הוועדה בדבר משלוח דברי דאר; בקשה לדיון חוזר על החלטת הוועדה מיום 26.01.81 בדבר קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק שירות חיוני של חברת הכנסת גאולה כהן; בקשת הממשלה להקדים את הדיון בהצעת חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלוות (הוראת שעה), התשמ"א 1981; בקשת חבר הכנסת שחל לשינוי ההרכב הסיעתי של וועדות הכנסת; השגות לתיקון סעיף 70 לתקנון הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יושב ראש הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיה לסדר היום בנושאים הבאים; פניית חברי הכנסת רוזוליו וכהן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים