ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/01/1981

אישור נוסח מסקנות הוועדה בנושא: " סיקור דיוני הכנסת בטלוויזיה"; בקשה לעדכן את תקציב חברי הכנסת לעזרה פרלמנטרית; בקשת סיעת רפ"י להכיר בה כסיעה נפרדת; הצעת החלטה בדבר נוהל תשלומי דו"חות על עבירות חניה של חברי הכנסת; הצעת חבר הכנסת חשאי להשתמש בסך של 150 שקל לו זכאים חברי הכנסת למשלוח מכתבים לחו"ל; נספח לפרוטוקול מס' 305 של ועדת הכנסת; פניית מספר חברי כנסת לערוך הקלות בשיחות לחו"ל באמצעות "18"; קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק שירות חיוני, התש"ם - 1980, של חה"כ ג. כהן; שחרור מחובת הנחה מקודמת של חוק לק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים