ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/01/1981

בחירת יושב ראש קבוע לוועדת הכנסת; ביטול החלטות ועדת הכנסת מיום 02.07.74. ומיום 06.01.76 בדבר צילומי ישיבות הוועדות על ידי הטלוויזיה; בקשת חה"כ י. יצחקי לאשר כנוס הוועדה המשותפת לנושא סמים ונוער; קביעת מספר חברי הוועדה המשותפת חוץ ובטחון וכספים לדיון בהצעה לסדר היום של חברי הכנסת: ח. גרוסמן, צ'. ביטון, וס. מרציאנו בנושא: " חשש מפני היפלטות עובדים מהתעשייה הבטחונית"; קביעת תצלומי יושבי ראש ועדות הכנסת לשעבר (פניית חה"כ י. תמיר); קביעת מסגרת הדיון בסיכומיה והצעותיה של מבקר המדינה ולדו"ח מס' 8 של נצ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים