ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/01/1981

אישור נוסח מסקנות הוועדה בנושא: " סיקור דיוני הכנסת בטלוויזיה"; הצעת חבר הכנסת חשאי בעניין גמלאות לחברי הכנסת; ערעוריה של חברת הכנסת שטרן קטן על החלטו יושב-ראש הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיה לסדר היום בנושאים הבאים; קביעת הוועדות שתדונה בהצעות לסדר היום; קביעת מסגרת הדיון לנושא: " יישום המלצות ועדת עציוני"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים