ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/01/1981

בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת לתקופת העדרו מן הארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים