ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/01/1981

בקשת היועץ המשפטי לממשלה לנטילת חסינותו של שר הדתות, חבר הכנסת אהרון אבוחצירא; הצעת חבר הכנסת חשאי שחבר הכנסת יהיה רשאי להשתמש בתשלום עבור מברקים למשלוח מכתבים לחוץ לארץ; נוהל תשלומי דו"חות על עבירות חניה; ערעורו של חבר הכנסת אבנרי על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעתו לסדר היום בנושא: הדחת מפכ"ל המשטרה והצורך להקים ועדת חקירה לבדיקת נסיבות הדחתו"; קביעת הוועדה שתדון בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1980; קביעת מסגרת הדיון בהצעתו לסדר היום של חבר הכנסת זאב כץ בנושא "הצורך בחיזו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים