ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/12/1980

בקשת חה"כ מרציאנו לאישור שם סיעתו; הצעה לסדר לחה"כ טולידאנו; הצעות חוק זהות; מעמד המבקר הפנימי של הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חה"כ מ. תלמי בנושא: " היחסים בין המיעוט הערבי והרוב היהודי בישראל"; קביעת מועד פגרות הכנסת; קביעת מסגרה הדיון בנושא: " מימדי הירידה"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים