ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/12/1980

החלטות ועדת הכנסת בדבר פרסומים בעיתונות; החלטת הכנסת מיום 29/07/80 בסיכום הדיון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת בדיאן בנושא: "הטלוויזיה במשכן הכנסת"; הצעה לסדר היום של חברת הכנסת ארבלי אלמוזלינו בנושא: " סיקור דיוני הכנסת בטלויזיה"; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יושב ראש הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים; קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ם -1980 של חבר הכנסת עמוס הדר; קביעת הוועדה שתדון בחוק הבנקאות (שרות ללקוח), התשמ"א

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים