ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/12/1980

בקשת היועץ המשפטי לממשלה לנטילת חסינות משר הדתות, חבר הכנסת אהרן אבוחצירא-הצבעה; דיון בבקשת חבר הכנסת ס. מרציאנו לאשר לסיעתו את השם שוויון לישראל (הפנתרים השחורים ) ואישור מימון; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת ס. מרציאנו בנושא ירידת צריכת החלב בקרב ילדים וקשישים עקב האמרת מחירים; קביעת הוועדה שתדון בהצעות החוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים